VASÁRNAP 2022. JANUÁR 23. |

VASÁRNAP 2022. JANUÁR 23.TÁRGY — Igazság

SubjectTruth

ARANY SZÖVEG : Jakab 1 : 18

Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.”ZSOLTÁROK 1 : 1-3, 6; ZSOLTÁROK 92 : 12-14; ZSOLTÁROK 86 : 11Golden Text: James 1 : 18

Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:

1.     Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,

2.     hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

3.     Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

6.     Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

12.     Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.

13.     Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.

14.     Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek;

11.     Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban.


Responsive Reading: Psalm 1 : 1-3, 6; Psalm 92 : 12-14; Psalm 86 : 11

1.     Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

2.     But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

3.     And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

6.     For the Lord knoweth the way of the righteous.

12.     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13.     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14.     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing.

11.     Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 55 : 1, 3 (utolsó ,-ig), 8-11

1     Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!

3     Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget,

8     Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr.

9     Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

10     Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,

11     ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

1. Isaiah 55 : 1, 3 (to 3rd ,), 8-11

1     Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you,

8     For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.

9     For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.

10     For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:

11     So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.

2. Máté 13 : 1

1     Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.

2. Matthew 13 : 1

1     The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

3. Lukács 8 : 4-8, 11-15

4     Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban:

5     Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.

6     Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet.

7     Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották.

8     Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!"

11     A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje.

12     Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.

13     Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak.

14     Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést.

15     Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.

3. Luke 8 : 4-8, 11-15

4     And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable:

5     A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it.

6     And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture.

7     And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it.

8     And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear.

11     Now the parable is this: The seed is the word of God.

12     Those by the way side are they that hear; then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.

13     They on the rock are they, which, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.

14     And that which fell among thorns are they, which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection.

15     But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience.

4. Máté 13 : 31-35

31     Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe.

32     Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között."

33     Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel."

34     Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik,

35     hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki."

4. Matthew 13 : 31-35

31     Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:

32     Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

33     Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

34     All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:

35     That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.

5. Lukács 9 : 1, 2, 6

1     Minekutána pedig összehívta [Jézus] az õ tizenkét tanítványát, ada nékik erõt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

2     És elküldé õket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.

6     Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.

5. Luke 9 : 1, 2, 6

1     Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

2     And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

6     And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.

6. II Korinthusiakhoz 9 : 6 (Aki), 7 (második ,-ig), 8, 10 (első .-ig), 11

6     Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

7     Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében,

8     Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

10     Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,

11     Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

6. II Corinthians 9 : 6 (He), 7 (to ;), 8, 10 (to ;), 11

6     He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7     Every man according as he purposeth in his heart, so let him give;

8     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

10     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;

11     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.

7. I Péter 2 : 11-14 (első ,-ig), 15

11     Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek;

12     Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják [azokat,] dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

13     Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak,

14     akár a helytartóknak,

15     Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát;

7. I Peter 2 : 11-14 (to 1st ,), 15

11     Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;

12     Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

13     Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord’s sake: whether it be to the king, as supreme;

14     Or unto governors,

15     For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:

8. I Péter 3 : 8, 9

8     Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.

9     Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.

8. I Peter 3 : 8, 9

8     Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

9     Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.Tudomány és Egészség


1. 293 : 28-31

A Krisztusi Tudomány világosságra hozza az Igazságot és annak felsőbbségét, egyetemes harmóniáját, Isten, a jó teljességét, és a gonosz semmiségét.

1. 293 : 28-31

Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

2. 322 : 31-5

Könnyebb az Igazságra vágyni, mint megszabadulni a tévedéstől. A halandók kereshetik a Krisztusi Tudomány megértését, de nem lesznek képesek a Krisztusi Tudományból a létezés tényeit összeszedegetni anélkül, hogy törekednének erre. Ez a törekvés az az igyekezet, hogy elhagyjanak minden fajta tévedést, és hogy ne legyen más tudatuk, mint a jó.

2. 322 : 31-5

It is easier to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals may seek the understanding of Christian Science, but they will not be able to glean from Christian Science the facts of being without striving for them. This strife consists in the endeavor to forsake error of every kind and to possess no other consciousness but good.

3. 4 : 12-24 (,-ig)

A szokássá vált küzdelem, hogy mindig jók legyünk, szűntelen ima. Indítóokai azokban az áldásokban nyilvánulnak meg, amelyekben részesítenek bennünket - áldásokban, amelyek, (ha nem is elismertek hallható szavakban) bizonyítják, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy a Szeretetben részesüljünk.

Az egyszerű kéréstől, hogy szerethessük Istent, soha nem fogjuk Őt szeretni; de a vágyódás, hogy jobbak és szentebbek legyünk, mindennapi éberségben és az isteni jellem jobb elsajátítása iránti igyekezetben kifejezve, alakít és újjáformál minket míg az Ő hasonlatosságára ébredünk. A Kereszténység Tudományát az isteni természet kimutatásával érjük el;

3. 4 : 12-24 (to ;)

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

Simply asking that we may love God will never make us love Him; but the longing to be better and holier, expressed in daily watchfulness and in striving to assimilate more of the divine character, will mould and fashion us anew, until we awake in His likeness. We reach the Science of Christianity through demonstration of the divine nature;

4. 323 : 13-16

Ahhoz, hogy többet értsünk, gyakorlatba kell ültetnünk, amit már tudunk. Emlékeznünk kell, hogy az Igazság demonstrálható, amikor megértettük, és hogy a jót nem értettük meg, amíg nem demonstráltuk.

4. 323 : 13-16

In order to apprehend more, we must put into practice what we already know. We must recollect that Truth is demonstrable when understood, and that good is not understood until demonstrated.

5. 361 : 23-30 (,-ig)

Az isteni Tudomány emberi felismerése, akármilyen korlátozott is, helyes kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy Tudomány legyen és demonstrálás tárgya. A végtelen Igazság egy csírája, bár a legkisebb a mennyeknek országában, a földön egy magasztosabb reménység, de elutasítják és ócsárolják mindaddig, míg Isten elő nem készíti a magnak a talajt. Annak a magnak, melyet ha elvetnek, halhatatlan gyümölcsöt terem, és mely csak akkor gazdagítja az emberiséget, amikor megértésre lel,

5. 361 : 23-30 (to ,)

A human perception of divine Science, however limited, must be correct in order to be Science and subject to demonstration. A germ of infinite Truth, though least in the kingdom of heaven is the higher hope on earth, but it will be rejected and reviled until God prepares the soil for the seed. That which when sown bears immortal fruit, enriches mankind only when it is understood,

6. 272 : 3-8

Az igazság lelki érzetét el kell nyerni, mielőtt az Igazság megérhető lenne. Ezt az érzetet csak akkor tesszük magunkévá, amint őszinték, önzetlenek, szeretetteljesek és alázatosak vagyunk. Egy „tiszta és jó szív” talajába kell a magot vetni, különben nem sok gyümölcsöt terem, mivel az emberi természet disznó eleme gyökerestől irtja ki.

6. 272 : 3-8

The spiritual sense of truth must be gained before Truth can be understood. This sense is assimilated only as we are honest, unselfish, loving, and meek. In the soil of an "honest and good heart" the seed must be sown; else it beareth not much fruit, for the swinish element in human nature uproots it.

7. 535 : 1-5

Az Igazság magja és a tévedés magja, a hiedelemé és a megértésé - igen, a Szellem magja és az anyag magja - a búza és a konkoly, melyet az idő szétválaszt, az egyiket elégetésre, a másikat, hogy betakarítsák mennyei helyekre.

7. 535 : 1-5

The seed of Truth and the seed of error, of belief and of understanding, — yea, the seed of Spirit and the seed of matter, — are the wheat and tares which time will separate, the one to be burned, the other to be garnered into heavenly places.

8. 428 : 8-12

Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak.

8. 428 : 8-12

To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true.

9. 418 : 5-11, 20-32

Ragaszkodj a létezés igazságához, ellentétben a tévedéssel, hogy az élet, szubsztancia vagy intelligencia az anyagban lehet. Érvelj az igazság őszinte meggyőződésével, és a Tudomány változhatatlan, tévedhetetlen és biztos hatásának egyértelmű tudatában. Akkor, ha a hűséged csak fele akkora, mint érved igazsága, meggyógyítod a betegeket.

Az Igazság megerősítő, és harmóniát nyújt. Minden metafizikai logikát az Igazság ezen egyszerű szabálya inspirálja, amely minden valóságot kormányoz. Az igaz érvekkel, amelyeket alkalmazol, és különösen az Igazság és Szeretet szellemével, amelyet ápolsz, meg fogod gyógyítani a betegeket.

A tévedés megsemmisítésére való igyekezeted terjedjen ki mind az erkölcsi, mind a testi hiedelmekre. Űzz ki mindenfajta gonoszt. „Hirdesd az evangéliumot minden teremtménynek.” Mondd az igazságot a tévedés minden formájának. Daganatok, fekélyek, tuberkulózis, gyulladás, fájdalom, deformált ízületek mind az ébredezés félálombeli árnyai, a halandó gondolat sötét képei, amelyek menekülnek az Igazság fénye előtt.

9. 418 : 5-11, 20-32

Stick to the truth of being in contradistinction to the error that life, substance, or intelligence can be in matter. Plead with an honest conviction of truth and a clear perception of the unchanging, unerring, and certain effect of divine Science. Then, if your fidelity is half equal to the truth of your plea, you will heal the sick.

Truth is affirmative, and confers harmony. All metaphysical logic is inspired by this simple rule of Truth, which governs all reality. By the truthful arguments you employ, and especially by the spirit of Truth and Love which you entertain, you will heal the sick.

Include moral as well as physical belief in your efforts to destroy error. Cast out all manner of evil. "Preach the gospel to every creature." Speak the truth to every form of error. Tumors, ulcers, tubercles, inflammation, pain, deformed joints, are waking dream-shadows, dark images of mortal thought, which flee before the light of Truth.

10. 419 : 4-16

Igaz útirányod az, hogy az ellenséget megsemmisítsd, és a terepet átengedd Istennek, az Életnek, Igazságnak és Szeretetnek arra emlékezve, hogy csakis Isten és az Ő eszméi valóságosak és harmonikusak.

Ha páciensed bármilyen okból visszaesik, kezeld az okot mentálisan és bátran, tudva, hogy az Igazságban nem lehet reakció. Sem magának a betegségnek, a bűnnek, sem a félelemnek nincs hatalma, hogy betegséget vagy visszaesést okozzon. A betegségnek nincs intelligenciája, mellyel helyet változtathatna, vagy mellyel egyik formából másikba változna. Ha a kór elmozdul, az elme, nem az anyag mozgatja; ezért tégy róla, hogy eltávolítsd. Szállj szembe minden ellenséges, kedvezőtlen körülménnyel, mint annak ura.

10. 419 : 4-16

Your true course is to destroy the foe, and leave the field to God, Life, Truth, and Love, remembering that God and His ideas alone are real and harmonious.

If your patient from any cause suffers a relapse, meet the cause mentally and courageously, knowing that there can be no reaction in Truth. Neither disease itself, sin, nor fear has the power to cause disease or a relapse. Disease has no intelligence with which to move itself about or to change itself from one form to another. If disease moves, mind, not matter, moves it; therefore be sure that you move it off. Meet every adverse circumstance as its master.

11. 183 : 17 (az Igazság)-18, 26-29

... az Igazság törvényszerű és egyetlen lehetséges működése a harmónia létrehozása.

Az Igazság kiűz minden gonoszt és anyagias módszert a tényleges lelki törvénnyel - a törvénnyel, amely látást ad a vakoknak, hallást a süketeknek, hangot a némáknak, járást a sántáknak.

11. 183 : 17 (the)-18, 26-29

…the legitimate and only possible action of Truth is the production of harmony.

Truth casts out all evils and materialistic methods with the actual spiritual law, — the law which gives sight to the blind, hearing to the deaf, voice to the dumb, feet to the lame.

12. 232 : 26-31

Az Igazság szent hajlékában komoly jelentőségű hangok hallhatók, de nem figyelünk rájuk. Csak amikor életünkben elmúlnak az úgynevezett érzéki gyönyörök és fájdalmak, akkor lelünk rá a tévedés eltemetésének és a lelki élet feltámadásának megkérdőjelezhetetlen jeleire.

12. 232 : 26-31

In the sacred sanctuary of Truth are voices of solemn import, but we heed them not. It is only when the so-called pleasures and pains of sense pass away in our lives, that we find unquestionable signs of the burial of error and the resurrection to spiritual life.

13. 496 : 9 (Kérdezd)-14

Kérdezd meg magadat: Azt az életet élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek.

13. 496 : 9 (Ask)-14

Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man.

14. 326 : 16-22

A cél és az indíték, hogy helyesen éljünk, most megszerezhető. Ezt a pontot teljesítve, úgy indultál, ahogyan kellett. A Keresztény Tudomány számtáblájával kezdted, és semmi más nem hátráltathatja előrehaladásodat, mint a helytelen szándék. Igaz indítékkal dolgozva és imádkozva, az Atyád megnyitja majd az utat. „Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?”

14. 326 : 16-22

The purpose and motive to live aright can be gained now. This point won, you have started as you should. You have begun at the numeration-table of Christian Science, and nothing but wrong intention can hinder your advancement. Working and praying with true motives, your Father will open the way. "Who did hinder you, that ye should not obey the truth?"


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████