VASÁRNAP 2021. NOVEMBER 21. |

VASÁRNAP 2021. NOVEMBER 21.TÁRGY — Lélek És Test

SubjectSoul and Body

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 18 : 27

A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz.Golden Text: Psalm 18 : 26

With the pure thou wilt shew thyself pure.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 132 : 11, 13, 17, 18; Zsoltárok 78 : 70-72


11.     Megesküdött az ÚR Dávidnak igazán, nem másítja azt meg: Véredből való utódot ültetek trónodra.

13.     Mert a Siont választotta ki az ÚR, azt kívánta lakóhelyéül:

17.     Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem mécsesére.

18.     Ellenségeire szégyent borítok, őrajta azonban ragyogni fog koronája.

70.     Azután kiválasztotta szolgáját, Dávidot, és kivette őt a juhaklok közül.

71.     A szoptatós juhok mögül hozta el, hogy pásztora legyen népének, Jákóbnak, és örökségének, Izráelnek.

72.     Pásztorolta is tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel.

Responsive Reading: Psalm 132 : 11, 13, 17, 18; Psalm 78 : 70-72

11.     The Lord hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.

13.     For the Lord hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.

17.     There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

18.     His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.

70     He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

71.     From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.

72.     So he fed them according to the integrity of his heart.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 24 : 3, 4 (második ,-ig)

3     Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén?

4     Az ártatlan kezű, a tiszta szívű,

1. Psalm 24 : 3, 4 (to ;)

3     Who shall ascend into the hill of the Lord? or who shall stand in his holy place?

4     He that hath clean hands, and a pure heart;

2. 1 Sámuel 16 : 1, 4 (első .-ig), 5 (Isait), 7, 11 (első ,-ig), 12, 13 (második .-ig), 14, 23

1     Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt.

4     És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki, és elment Bethlehembe.

5     Isait és az õ fiait pedig megszentelé, és elhívá õket az áldozatra.

7     De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.

11     Akkor monda Sámuel Isainak: Mind itt vannak-é már az ifjak? Õ pedig felele: Hátra van még a kisebbik,

12     Elkülde azért, és elhozatá õt. (Õ pedig piros vala, szép szemû és kedves tekintetû.) És monda az Úr: Kelj fel és kend fel, mert õ az.

13     Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené õt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is.

14     És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni õt, [mely] az Úrtól [küldetett].

23     És lõn, hogy amikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lõn, és a gonosz lélek eltávozék tõle.

2. I Samuel 16 : 1, 4 (to .), 5 (And he sanctified), 7, 11 (to 3rd ,), 12, 13 (to 1st .), 14, 23

1     And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Beth-lehemite: for I have provided me a king among his sons.

4     And Samuel did that which the Lord spake, and came to Beth-lehem.

5     And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.

7     But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

11     And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest,

12     And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him: for this is he.

13     Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward.

14     But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him.

23     And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.

3. 1 Sámuel 23 : 15-17 (a negyedik ,-ig)

15     Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kiment, hogy élete ellen törjön; és mikor Dávid a Zif pusztájában, az erdõben vala:

16     Felkele Jonathán, a Saul fia, és elment Dávidhoz az erdõbe, és megerõsíté az õ kezét az Istenben.

17     És monda néki: Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog utólérni téged, és te király leszesz Izráel felett,

3. I Samuel 23 : 15-17 (to 2nd ,)

15     And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood.

16     And Jonathan Saul’s son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.

17     And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel,

4. 1 Sámuel 25 : 29 (;-ig)

29     És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön: az én uramnak lelke az élõknek csomójába leend bekötve az Úrnál a te Istenednél;

4. I Samuel 25 : 29 (to ;)

29     Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul: but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the Lord thy God;

5. 1 Sámuel 24 : 2 (első ,-ig), 3 (eljutott)-4, 6, 7, 9, 11-13, 17-19, 21

2     Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből,

3     ... eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott.

4     Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak: Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz! Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát.

6     Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát,

7     és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő!

9     Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után: Uram király! Saul hátratekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte.

11     Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: Nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő.

12     Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet.

13     Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet.

17     Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul: A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett.

18     Azután ezt mondta Dávidnak: Te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled.

19     Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem: az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg.

21     Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izráel királysága.

5. I Samuel 24 : 1 (to 2nd ,), 3 (he)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1     And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines,

3     … he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave.

4     And the men of David said unto him, Behold the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose, and cut off the skirt of Saul’s robe privily.

5     And it came to pass afterward, that David’s heart smote him, because he had cut off Saul’s skirt.

6     And he said unto his men, The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord’s anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord.

8     David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself.

10     Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee to day into mine hand in the cave: and some bade me kill thee: but mine eye spared thee; and I said, I will not put forth mine hand against my lord; for he is the Lord’s anointed.

11     Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand: for in that I cut off the skirt of thy robe, and killed thee not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not sinned against thee; yet thou huntest my soul to take it.

12     The Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee: but mine hand shall not be upon thee.

16     And it came to pass, when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice, and wept.

17     And he said to David, Thou art more righteous than I: for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil.

18     And thou hast shewed this day how that thou hast dealt well with me: forasmuch as when the Lord had delivered me into thine hand, thou killedst me not.

20     And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thine hand.

6. 2 Sámuel 22 : 1, 3, 7, 21, 25, 27 (,-ig)

1     Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből.

3     Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól.

7     Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.

21     Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem.

25     Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, tisztaságom szerint, amit jól lát.

27     A tisztához tiszta vagy,

6. II Samuel 22 : 1, 3, 7, 21, 25, 27 (to ;)

1     And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:

3     The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

7     In my distress I called upon the Lord, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.

21     The Lord rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

25     Therefore the Lord hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.

27     With the pure thou wilt shew thyself pure;

7. Máté 5 : 8

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

7. Matthew 5 : 8

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.Tudomány és Egészség


1. 280 : 26 (Isten)-30

Isten, az ember és minden létezés Lelke, Saját individualitásában, harmóniájában és halhatatlanságában állandóként, ezen kvalitásokat osztja meg és állandósítja az emberben - Elme és nem anyag által.

1. 280 : 26 (God)-30

God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter.

2. 70 : 12-16

A fűszáltól kezdve a csillagokig, az isteni Elme tart fenn minden azonosságot mint tisztán megkülönböztethetőt és örököt. A kérdések a következők: Mik Isten azonosságai? Mi a Lélek? A megformált dologban létezik-e élet vagy lélek?

2. 70 : 12-16

The divine Mind maintains all identities, from a blade of grass to a star, as distinct and eternal. The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

3. 71 : 6 (a Szellem)-9

a Szellem vagy mindennek az isteni Alapelve, nincs a Szellem formációiban benne. A Lélek szinonim a Szellemmel, Istennel, a teremtő, kormányzó, végtelen Alapelvvel a véges formán kívül, amely formák csak tükröznek.

3. 71 : 6 (Spirit)-9

Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

4. 467 : 17-23

A Tudomány feltárja, hogy a Szellem, Lélek nincs a testben, és Isten nincs az emberben, hanem az ember Istent visszatükrözi. A nagyobb nem lehet a kisebben. A hiedelem, hogy a nagyobb a kisebben lehet tévedés, ami rosszat szül. A Lélek Tudományában vezető tétel, hogy az Alapelv nincs benne saját ideájában. A Szellem, Lélek nincs az emberbe zárva, és sosincs az anyagban.

4. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

5. 478 : 3-13

Milyen bizonyítékod van a Lélekről vagy a halhatatlanságról a halandóságban? Még a természettudomány tanítása szerint sem látta az ember soha, hogy a Szellem vagy Lélek elhagyta volna a testet vagy betért volna abba. Milyen alapja van a testben lakozó szellem elméletének a halandó hiedelem igényén kívül? Mit gondolnának arról a kijelentésről, hogy egy házban bizonyos személyek laknak, mikor az ilyen személyeket soha nem látták bemenni abba a házba vagy kijönni onnan, sőt még az ablakokon át sem látták őket? Ki láthat lelket a testben?

5. 478 : 3-13

What evidence of Soul or of immortality have you within mortality? Even according to the teachings of natural science, man has never beheld Spirit or Soul leaving a body or entering it. What basis is there for the theory of indwelling spirit, except the claim of mortal belief? What would be thought of the declaration that a house was inhabited, and by a certain class of persons, when no such persons were ever seen to go into the house or to come out of it, nor were they even visible through the windows? Who can see a soul in the body?

6. 300 : 23-4

A Szellem Isten, Lélek; ezért a Lélek nincs az anyagban. Ha a Szellem az anyagban volna, akkor Istennek nem lenne képviselője, és az anyag azonos volna Istennel. Az iskolák tanítják azt az elméletet, hogy a lélek, szellem, az értelem az anyagban lakozik. Ez az elmélet tudománytalan. A világegyetem visszatükrözi és kifejezi az isteni szubsztanciát vagy Elmét, ezért Isten csakis a lelki világegyetemben és a lelki emberben látható, miként a nap a belőle áradó napsugárban látható. Isten csak abban mutatkozik meg, amely Életet, Igazságot, Szeretet tükröz - igen - amely világosan megmutatja Isten jellemzőit és erejét, ahogy az emberi képmás mely a tükörre vetül, megismétli a tükör előtt álló személy színét, formáját, cselekményét.

6. 300 : 23-4

Spirit is God, Soul; therefore Soul is not in matter. If Spirit were in matter, God would have no representative, and matter would be identical with God. The theory that soul, spirit, intelligence, inhabits matter is taught by the schools. This theory is unscientific. The universe reflects and expresses the divine substance or Mind; therefore God is seen only in the spiritual universe and spiritual man, as the sun is seen in the ray of light which goes out from it. God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love, — yea, which manifests God's attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror, repeats the color, form, and action of the person in front of the mirror.

7. 477 : 20 (Az identitás)-31

Az identitás a Szellem tükröződése, az élő Alapelv, Szeretet tükröződése változatos formában. A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése. Az indiánok meglátták az alapul fekvő valóság néhány sugarát, amikor egy bizonyos szép tavat a „Nagy Szellem mosolya”-nak neveztek el. Az embertől, aki a Lelket kifejezi, elválasztva, a Szellem nemlét volna; az ember, a Szellemtől leválasztva, elveszítené létezését.

7. 477 : 20 (Identity)-31

Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit." Separated from man, who expresses Soul, Spirit would be a nonentity; man, divorced from Spirit, would lose his entity.

8. 337 : 2 (az ember)-4

... az ember, Istent tükrözvén, nem tudja elveszíteni egyéniségét; de anyagi érzetként vagy egy testben lévő lélekként a vak halandók elveszítik szem elől lelki egyéniségüket.

8. 337 : 2 (man)-4

…man, reflecting God, cannot lose his individuality; but as material sensation, or a soul in the body, blind mortals do lose sight of spiritual individuality.

9. 216 : 30-5

Add fel az anyagi hiedelmet, hogy az anyagban elme van, és legyen csak egy Elméd, mégpedig Isten; mert ez az Elme saját hasonlatosságát alkotja. Lehetetlen az ember azonosságának elveszítése a Tudomány által nyújtott megértés által; és ennek a lehetőségnek az ötlete abszurdabb, mint arra a következtetésre jutni, hogy az egyes zenei hangjegyek elvesznek a harmónia eredetében.

9. 216 : 30-5

Give up your material belief of mind in matter, and have but one Mind, even God; for this Mind forms its own likeness. The loss of man’s identity through the understanding which Science confers is impossible; and the notion of such a possibility is more absurd than to conclude that individual musical tones are lost in the origin of harmony.

10. 261 : 21-27

Válaszd el az érzéket a testtől vagy anyagtól, ami csak az emberi hiedelem egy formája, és megtanulhatod Isten vagy a jó jelentését, és a változhatatlan és halhatatlan természetét. Elszakadva az idő és érzet mutációitól, sem az élet szilárd tárgyait és céljait, sem a saját azonosságodat nem fogod elveszíteni.

10. 261 : 21-27

Detach sense from the body, or matter, which is only a form of human belief, and you may learn the meaning of God, or good, and the nature of the immutable and immortal. Breaking away from the mutations of time and sense, you will neither lose the solid objects and ends of life nor your own identity.

11. 265 : 10-15

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

11. 265 : 10-15

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

12. 323 : 6-8 (második ,-ig), 32-6

A Szeretet egészséges fenyítései elősegítik haladásunkat az igazságosság, a béke és a tisztaság felé, A hajlandóság, hogy olyanná váljunk, mint egy kisgyermek, és hogy elhagyjuk a régit az újért, fogékonnyá teszi a gondolatot a haladóbb eszme iránt. Boldogság, hogy elhagyjuk a hamis útjelzőket, és az öröm, hogy látjuk őket eltűnni - ez a kedélyállapot segíti a végső harmónia előmozdítását. Az érzék és saját magunk megtisztítása a haladás bizonyítéka. „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

12. 323 : 6-8 (to 2nd ,), 32-6

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity,

Willingness to become as a little child and to leave the old for the new, renders thought receptive of the advanced idea. Gladness to leave the false landmarks and joy to see them disappear, — this disposition helps to precipitate the ultimate harmony. The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

13. 467 : 1-16

Kérdés. — Mik a Tudomány vagy Lélek követelményei?

Válasz. — E Tudomány első kívánalma „Ne imádj más istent rajtam kívül!”. Ez az én a Szellem. A parancsolat tehát ezt jelenti: Ne legyen más intelligenciád, más életed, más szubsztanciád, más igazságod, más szereteted, csak az, amely lelki. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje van, egy Istene és Atyja, egy Élete, Igazsága és Szeretete. Az emberiség olyan mértékben válik tökéletessé, ahogyan ez a tény egyértelmű lesz, a háborúk megszűnnek és az emberek igaz testvérisége kialakul. Az ember, amikor nincs más istene és nem fordul máshoz, csak az egy tökéletes Elméhez, Isten hasonlatossága, tiszta és örök és azzal az Elmével bír, mint amely Krisztusban is volt.

13. 467 : 1-16

Question. — What are the demands of the Science of Soul?

Answer. — The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████