VASÁRNAP 2021. JÚLIUS 4. |

VASÁRNAP 2021. JÚLIUS 4.TÁRGY — Isten

SubjectGod

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 19 : 1

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.Golden Text: Psalm 19 : 1

The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handiwork.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 18 : 31-36


31.     Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.

32.     Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül?

33.     Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat.

34.     Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.

35.     Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.

36.     Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám.

Responsive Reading: Psalm 18 : 30-35

30.     As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

31.     For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?

32.     It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

33.     He maketh my feet like hinds’ feet, and setteth me upon my high places.

34.     He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.

35.     Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 61 : 10, 11

10     Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.

11     Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

1. Isaiah 61 : 10, 11

10     I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

11     For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.

2. 2 Sámuel 22 : 1 (Dávid)-7, 14-22

1     Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből.

2     Így mondta: Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm,

3     Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól.

4     Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.

5     Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem.

6     A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám.

7     Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.

14     Dörög az Úr az égben, mennydörög a Felséges.

15     Kilőtte nyilait és szétszórta, kiröpítette villámait.

16     Láthatóvá vált a tengernek a medre, föltárultak a világ alapjai az Úr dorgálásától, haragos szele fúvásától.

17     Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.

18     Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam.

19     Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.

20     Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

21     Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem.

22     Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent.

2. II Samuel 22 : 1 (David)-7, 14-22

1     David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:

2     And he said, The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer;

3     The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

4     I will call on the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

5     When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;

6     The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;

7     In my distress I called upon the Lord, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.

14     The Lord thundered from heaven, and the most High uttered his voice.

15     And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.

16     And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils.

17     He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;

18     He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.

19     They prevented me in the day of my calamity: but the Lord was my stay.

20     He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.

21     The Lord rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

22     For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.

3. Ézsaiás 12 : 2-6

2     Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.

3     Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.

4     Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos!

5     Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld!

6     Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!

3. Isaiah 12 : 2-6

2     Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the Lord JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.

3     Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.

4     And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.

5     Sing unto the Lord; for he hath done excellent things: this is known in all the earth.

6     Cry out and shout, thou inhabitant of Zion: for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.

4. I Krónikák 14 : 8-17

8     Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot egész Izráel királyává kenték, felvonultak a filiszteusok mindnyájan, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és kivonult ellenük.

9     A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáim-völgyet.

10     Ekkor megkérdezte Dávid az Istent: Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az Úr ezt felelte neki: Vonulj föl, kezedbe adom őket!

11     Fölvonultak tehát Baal-Perácimba, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid: Áttört az Isten az én ellenségeimen az én kezem által, mint a víz szokott a gáton! Ezért nevezték el azt a helyet Baal-Perácimnak.

12     A filiszteusok otthagyták isteneiket, Dávid pedig azt parancsolta, hogy égessék el azokat.

13     Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet.

14     Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: Ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk.

15     És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát.

16     Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeóntól Gézerig.

17     Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között.

4. I Chronicles 14 : 8 (when)-17

8     …when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David. And David heard of it, and went out against them.

9     And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim.

10     And David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and wilt thou deliver them into mine hand? And the Lord said unto him, Go up; for I will deliver them into thine hand.

11     So they came up to Baal-perazim; and David smote them there. Then David said, God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the breaking forth of waters: therefore they called the name of that place Baal-perazim.

12     And when they had left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire.

13     And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley.

14     Therefore David inquired again of God; and God said unto him, Go not up after them; turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees.

15     And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to battle: for God is gone forth before thee to smite the host of the Philistines.

16     David therefore did as God commanded him: and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gazer.

17     And the fame of David went out into all lands; and the Lord brought the fear of him upon all nations.

5. Jelenések 21: 2 (én)-7

2     ...én János, a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.

3     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

4     És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

5     És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

6     És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

7     Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

5. Revelation 21 : 2 (I)-7

2     I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

6     And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

7     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.Tudomány és Egészség


1. 472 : 24 (Minden)-26

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 465 : 8-1

Kérdés: Mi az Isten?

Válasz: Isten testetlen, isteni, legfelsőbb, végtelen Elme, Szellem, Lélek, Alapelv, Élet, Igazság, Szeretet.

Kérdés: Ezek a kifejezések rokonértelműek-e?

Válasz: Azok. Egyetlen abszolút Istenre vonatkoznak. Feladatuk az is, hogy kifejezzék az Istenség természetét, lényegét és teljességét. Isten sajátosságai az igazságosság, irgalmasság, a bölcsesség, a jóság és így tovább.

Kérdés: Van-e egynél több Isten vagy Alapelv?

Válasz: Nincs. Az Alapelv és eszméje egy, és ez az egy Isten, a mindenható, mindentudó és mindenütt jelenlévő Lény, és visszatükröződése az ember és a világegyetem.

2. 465 : 8-1

Question. —What is God?

Answer. — God is incorporeal, divine, supreme, infinite Mind, Spirit, Soul, Principle, Life, Truth, Love.

Question. — Are these terms synonymous?

Answer. — They are. They refer to one absolute God. They are also intended to express the nature, essence, and wholeness of Deity. The attributes of God are justice, mercy, wisdom, goodness, and so on.

Question. — Is there more than one God or Principle?

Answer. — There is not. Principle and its idea is one, and this one is God, omnipotent, omniscient, and omnipresent Being, and His reflection is man and the universe.

3. 275 : 20-24

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az Elme megnyilvánulása.

3. 275 : 20-24

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

4. 469 : 25-10

Szem elől veszítjük a mindenhatóság jelentőségét, amikor azután, hogy beismerjük, hogy Isten, vagy a jó, mindenütt jelenlévő és minden hatalom birtokosa, még mindig azt hisszük, hogy létezik egy másik, gonosznak nevezett erő. Ez a hiedelem, hogy egynél több Elme van, olyan ártalmas az isteni hittudományra, mint az ókori mitológiai és a pogány bálványimádás. Egy Atyával, mégpedig Istennel, az emberek mind testvérek lennének; és egy Elmével, amely Isten, vagyis a jó, az emberek testvérisége Szeretetből és Igazságból állna, amelynek egységes Alapelve és lelki hatalma volna, ami az isteni Tudományt alkotja. Az egynél több elme feltételezett létezése volt a bálványimádás alapvető tévedése. Ez a tévedés feltételezte a lelki hatalom elvesztését, hogy elvész az Élet lelki jelenléte mint végtelen, hasonlótlanság nélküli Igazság, és hogy elvész a Szeretet mint örökké jelenvaló és egyetemes.

4. 469 : 25-10

We lose the high signification of omnipotence, when after admitting that God, or good, is omni-present and has all-power, we still believe there is another power, named evil. This belief that there is more than one mind is as pernicious to divine theology as are ancient mythology and pagan idolatry. With one Father, even God, the whole family of man would be brethren; and with one Mind and that God, or good, the brotherhood of man would consist of Love and Truth, and have unity of Principle and spiritual power which constitute divine Science. The supposed existence of more than one mind was the basic error of idolatry. This error assumed the loss of spiritual power, the loss of the spiritual presence of Life as infinite Truth without an unlikeness, and the loss of Love as ever present and universal.

5. 130 : 7-14

Hiábavaló becsmérlően beszélni az isteni Tudományról, amely minden diszharmóniát megsemmisít, amikor demonstrálni tudod a Tudomány ténylegességét. Nem bölcs kételkedni abban, hogy a valóság tökéletes harmóniában van Istennel, az isteni Alapelvvel - ha a megértett és demonstrált Tudomány el fog pusztítani minden diszharmóniát - minthogy elismered, hogy Isten mindenható, mivel ebből az előzményből következik, hogy a jó és annak édes összhangja teljhatalommal bírnak.

5. 130 : 7-14

It is vain to speak dishonestly of divine Science, which destroys all discord, when you can demonstrate the actuality of Science. It is unwise to doubt if reality is in perfect harmony with God, divine Principle, — if Science, when understood and demonstrated, will destroy all discord, — since you admit that God is omnipotent; for from this premise it follows that good and its sweet concords have all-power.

6. 102 : 12-15

A bolygóknak éppoly kevéssé van hatalmuk az ember felett, mint Alkotója felett, mert Isten kormányozza a világegyetemet; az embernek azonban, aki Isten hatalmát tükrözi vissza, hatalma van az egész föld seregei felett.

6. 102 : 12-15

The planets have no more power over man than over his Maker, since God governs the universe; but man, reflecting God's power, has dominion over all the earth and its hosts.

7. 275 : 6-19

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv.

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

7. 275 : 6-19

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

8. 2 : 15-2

Az ima nem változtathatja meg a létezés Tudományát, de arra irányul, hogy összhangba hozzon bennünket azzal. A jóság elnyeri az Igazság demonstrációját. A kérés, hogy Isten mentsen meg bennünket, nem minden, amire szükség van. Az isteni Elméhez való puszta könyörgés szokása, ahogy valaki egy emberi lénynek könyörög, állandósítja azt a hiedelmet, hogy Isten emberi módon körülhatárolt - egy tévedést, mely gátolja a lelki növekedést.

Az Isten a Szeretet. Kérhetjük-e Őt, hogy több legyen? Az Isten intelligencia. Felvilágosíthatjuk-e a végtelen Elmét bármiről, amit Ő maga nem értett meg? Azt várjuk, hogy megváltoztatjuk a tökéletességet? Könyörögjünk-e többért a nyílt forrásnál, amely többet ont magából, mint, amit mi elfogadunk? A kimondatlan kívánság valóban közelebb hoz minket minden létezés és boldogság forrásához.

Kérni Istent, hogy legyen Isten, hiábavaló ismétlés. Isten „tegnap és ma és örökké ugyanaz”; és Ő, aki változhatatlanul igaz, igazat fog cselekedni, anélkül, hogy hivatására emlékeztetnék.

8. 2 : 15-2

Prayer cannot change the Science of being, but it tends to bring us into harmony with it. Goodness attains the demonstration of Truth. A request that God will save us is not all that is required. The mere habit of pleading with the divine Mind, as one pleads with a human being, perpetuates the belief in God as humanly circumscribed, — an error which impedes spiritual growth.

God is Love. Can we ask Him to be more? God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend? Do we expect to change perfection? Shall we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire does bring us nearer the source of all existence and blessedness.

Asking God to be God is a vain repetition. God is "the same yesterday, and to-day, and forever;" and He who is immutably right will do right without being reminded of His province.

9. 467 : 9-13

Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje van, egy Istene és Atyja, egy Élete, Igazsága és Szeretete. Az emberiség olyan mértékben válik tökéletessé, ahogyan ez a tény egyértelmű lesz, a háborúk megszűnnek és az emberek igaz testvérisége kialakul.

9. 467 : 9-13

It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established.

10. 340 : 15-29

„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2 Mózes 20:3) Az Első Parancsolat a legkedvesebb szövegem. Kifejezi a Keresztény Tudományt. Tanítja Isten, Szellem, Elme hármas egységét; azt fejezi ki, hogy az embernek ne legyen más szelleme vagy elméje, mint Isten, az örök jó, és hogy minden embernek egy Elméje kell legyen. Az Első Parancsolat isteni Alapelve a lét Tudományának alapja, amely által az ember demonstrálja az egészséget, szentséget és örök életet. Egyetlen végtelen Isten, a jó, egyesíti az embereket és nemzeteket, alkotja az emberek testvériségét, véget vet a háborúknak, beteljesíti a Szentírást, „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat”, megsemmisíti a pogány és Keresztény bálványimádást - mindazt, ami rossz a társadalmi, polgári, büntető, politikai és vallási kódexekben, egyenlővé teszi a nemeket, érvényteleníti az emberen lévő átkot, és nem hagy semmit, ami vétkezhet, szenvedhet, büntethető vagy elpusztítható.

10. 340 : 15-29

"Thou shalt have no other gods before me." (Exodus xx. 3.) The First Commandment is my favorite text. It demonstrates Christian Science. It inculcates the triunity of God, Spirit, Mind; it signifies that man shall have no other spirit or mind but God, eternal good, and that all men shall have one Mind. The divine Principle of the First Commandment bases the Science of being, by which man demonstrates health, holiness, and life eternal. One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes; equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████