VASÁRNAP 2021. JANUÁR 10. |

VASÁRNAP 2021. JANUÁR 10.TÁRGY — SZENTSÉG

SubjectSacrament

ARANY SZÖVEG : II Krónikák 34 : 27

Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, mikor hallád az õ beszédeit ... én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr.Golden Text: II Chronicles 34 : 27

Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words, I have even heard thee also, saith the Lord.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 5 Mózes 8: 1-4, 11, 17, 18


1.     Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr.

2.     Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?

3.     Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik.

4.     Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt.

11.     De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked!

17.     Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot!

18.     Hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.

Responsive Reading: Deuteronomy 8 : 1-4, 11, 17, 18

1.     All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers.

2.     And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these forty years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments, or no.

3.     And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.

4.     Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.

11.     Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day:

17.     And thou say in thine heart, My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth.

18.     But thou shalt remember the Lord thy God: for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Mikeás 6 : 6-8

6     Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal?

7     Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?

8     Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

1. Micah 6 : 6-8

6     Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?

7     Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

2. 5 Mózes 5 : 1-4

1     Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izráel, azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat!

2     Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben.

3     Nemcsak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mivelünk is, mindnyájunkkal, akik itt ma életben vagyunk.

4     Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűzből.

2. Deuteronomy 5 : 1-4

1     And Moses called all Israel, and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them, and keep, and do them.

2     The Lord our God made a covenant with us in Horeb.

3     The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day.

4     The Lord talked with you face to face in the mount out of the midst of the fire,

3. 5 Mózes 6 : 1, 4-8, 18

1     Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek.

4     Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

5     Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.

6     Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

7     Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!

8     Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.

18     Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr,

3. Deuteronomy 6 : 1, 4-8, 18

1     Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

4     Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:

5     And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

6     And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

7     And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

8     And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.

18     And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord: that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers,

4. 5 Mózes 7 : 9

9     Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait.

4. Deuteronomy 7 : 9

9     Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;

5. Márk 1 : 14 (elment)-22, 32-39

14     elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:

15     "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

16     Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;

17     és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket."

18     Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.

19     Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban;

20     és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

21     Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított.

22     Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.

32     Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;

33     az egész város összegyűlt az ajtó előtt.

34     Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt.

35     Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

36     Simon és a vele levők azonban utána siettek,

37     és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres."

38     Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem."

39     És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

5. Mark 1 : 14 (Jesus)-22, 32-39

14     Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

15     And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

16     Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.

17     And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

18     And straightway they forsook their nets, and followed him.

19     And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.

20     And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.

21     And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.

22     And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.

32     And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

33     And all the city was gathered together at the door.

34     And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.

35     And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

36     And Simon and they that were with him followed after him.

37     And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.

38     And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.

39     And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

6. Márk 12 : 28-34 (az első .-ig)

28     Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között?

29     Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

30     Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

31     A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

32     Az írástudó ezt mondta neki: "Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;

33     és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál."

34     Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: "Nem vagy messze az Isten országától."

6. Mark 12 : 28-34 (to 1st .)

28     And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?

29     And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

30     And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

31     And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

32     And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:

33     And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.

34     And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God.

7. Zsidókhoz 8 : 8 (Íme), 10, 11

8     Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával;

10     De ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr; törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek.

11     Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt.

7. Hebrews 8 : 8 (Behold), 10, 11

8     Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:

10     For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

11     And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

8. Zsidókhoz 9 : 13 (vére -ig), 13 (megszentel), 14

13     Mert ha bakok és bikák vére ... megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz,

14     akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.

8. Hebrews 9 : 13 (to 1st ,), 13 (sanctifieth), 14

13     For if the blood of bulls and of goats, … sanctifieth to the purifying of the flesh:

14     How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?Tudomány és Egészség


1. 183 : 21-25

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

1. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

2. 3 : 14 (Istent)-16

...Istent megérteni az örökkévalóság munkája, és a gondolatok, az energia és a kívánság feltétlen odaadását követeli.

2. 3 : 14 (to)-16

…to understand God is the work of eternity, and demands absolute consecration of thought, energy, and desire.

3. 40 : 25-30

Mennyei Atyánk, az isteni Szeretet, megköveteli, hogy minden ember kövesse Mesterünk és apostolai példáját, és ne csak személyiségét imádja. Szomorú, hogy az istentisztelet kifejezés olyan általánosan csak nyilvános imádkozást jelent a mindennapi cselekedetek helyett.

3. 40 : 25-30

Our heavenly Father, divine Love, demands that all men should follow the example of our Master and his apostles and not merely worship his personality. It is sad that the phrase divine service has come so generally to mean public worship instead of daily deeds.

4. 32 : 3-14

Az ókori Rómában a katonának hűséget kellett esküdnie tábornokának. A latin szó erre az esküre sacramentum volt, és ebből származik a szakramentum szó. A zsidóknál ősi szokás volt, hogy a házigazda minden vendégnek egy pohár bort nyújtson. Az Úrvacsora azonban nem a római katona esküjére emlékeztet, a bor, amit az ünnepi eseményekkor valamint a zsidó szertartásokon ittak, nem a mi Urunk pohara. A pohár az ő keserű tapasztalatát hirdeti - az a pohár, amelyért imádkozott, hogy elmúljék tőle, bár szent engedelmességgel meghajolt az isteni végzés előtt.

4. 32 : 3-14

In ancient Rome a soldier was required to swear allegiance to his general. The Latin word for this oath was sacramentum, and our English word sacrament is derived from it. Among the Jews it was an ancient custom for the master of a feast to pass each guest a cup of wine. But the Eucharist does not commemorate a Roman soldier’s oath, nor was the wine, used on convivial occasions and in Jewish rites, the cup of our Lord. The cup shows forth his bitter experience, — the cup which he prayed might pass from him, though he bowed in holy submission to the divine decree.

5. 33 : 27-17

Keresztények, isszátok-e az ő poharát? Kiveszitek-e a részeteket az Újszövetség véréből, az üldöztetésekből, amelyek Isten újabb és magasztosabb megértését kísérik? Ha nem, mondhatjátok-e akkor, hogy megemlékeztetek Jézusról az ő poharában? Hajlandók-e mindazok, akik Jézus emlékezetére kenyeret esznek és bort isznak, igazán kiinni az ő poharát, felvenni az ő keresztjét és mindent hátrahagyni a Krisztus-alapelvért? Akkor minek ezt az inspirációt egy halott rítusnak tulajdonítani, ahelyett, hogy megmutatnánk a tévedés kiűzése és a test „szent és Istennek kedves”-sé tétele által, hogy az Igazság megértésre került? Ha a Krisztus, az Igazság, demonstráció által jutott hozzánk, akkor nem szükséges más megemlékezés, mivel a demonstráció az Immánuel, vagy Velünk az Isten, és ha egy barát velünk van, miért van szükségünk megemlékezésre erről a barátról?

Ha valamennyien, akik valaha is magukhoz vették a szentséget, valóban megemlékeztek volna Jézus szenvedéseiről, és ittak volna az ő poharából, forradalmasították volna a világot. Ha mindazok, akik anyagi jelképekben keresik az ő emlékezetét, felveszik a keresztet, meggyógyítanak betegeket, kiűznek gonoszokat és a Krisztust vagy Igazságot hirdetik a rászorulóknak - a fogékony gondolatnak - elhozzák a millenniumot.

5. 33 : 27-17

Christians, are you drinking his cup? Have you shared the blood of the New Covenant, the persecutions which attend a new and higher understanding of God? If not, can you then say that you have commemorated Jesus in his cup? Are all who eat bread and drink wine in memory of Jesus willing truly to drink his cup, take his cross, and leave all for the Christ-principle? Then why ascribe this inspiration to a dead rite, instead of showing, by casting out error and making the body "holy, acceptable unto God," that Truth has come to the understanding? If Christ, Truth, has come to us in demonstration, no other commemoration is requisite, for demonstration is Immanuel, or God with us; and if a friend be with us, why need we memorials of that friend?

If all who ever partook of the sacrament had really commemorated the sufferings of Jesus and drunk of his cup, they would have revolutionized the world. If all who seek his commemoration through material symbols will take up the cross, heal the sick, cast out evils, and preach Christ, or Truth, to the poor, — the receptive thought, — they will bring in the millennium.

6. 25 : 26-32

A Tanítóba vetett feltétlen hit és mindaz az érzelgős szeretet, amellyel elhalmozhatjuk, önmagában nem tesz minket az ő követőivé. El kell indulnunk, és hasonlóan kell cselekednünk, különben nem kamatoztatjuk mindazon Mesterünk által ránk hagyott nagyszerű áldásokat, amelyekért Ő dolgozott és szenvedett. A Krisztus istenisége Jézus emberiességében nyilvánult meg.

6. 25 : 26-32

Implicit faith in the Teacher and all the emotional love we can bestow on him, will never alone make us imitators of him. We must go and do likewise, else we are not improving the great blessings which our Master worked and suffered to bestow upon us. The divinity of the Christ was made manifest in the humanity of Jesus.

7. 54 : 10-13

Jézus mérhetetlen emberi áldozatát az ihlette, hogy drágán szerzett kincseit bőségesen onthassa az üres vagy a vétekkel teli emberi tárházakba.

7. 54 : 10-13

That he might liberally pour his dear-bought treasures into empty or sin-filled human store-houses, was the inspiration of Jesus' intense human sacrifice.

8. 11 : 22-27

Tudjuk, hogy kívánnunk kell a szentséget, hogy elérhessük; de ha mindenekfelett kívánjuk a szentséget, akkor mindent fel is áldozunk érte. Erre hajlandóknak kell lennünk, hogy biztonsággal járhassuk a szentséghez vezető egyetlen célszerű utat.

8. 11 : 22-27

We know that a desire for holiness is requisite in order to gain holiness; but if we desire holiness above all else, we shall sacrifice everything for it. We must be willing to do this, that we may walk securely in the only practical road to holiness.

9. 15 : 26-32

Az önzetlenség, tisztaság és szeretet állandó imádság. Gyakorlás és nem kinyilatkoztatás, megértés és nem hiedelem az, ami elnyeri a mindenhatóság figyelmét és segítségét, és ez minden bizonnyal végtelen áldásokban részesít. A megbízhatóság a megvilágosodott hit alapja. Nem nyerhetjük el a szentséget, ha nem vagyunk rá alkalmasak.

9. 15 : 26-32

Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings. Trustworthiness is the foundation of enlightened faith. Without a fitness for holiness, we cannot receive holiness.

10. 261 : 31-5

Felejtsük el a testünket a jó és az emberi faj emlékezésében. A jó az ember minden óráját megköveteli a lét problémájának megoldására. A jó iránti odaadás nem csökkenti, hanem fokozza az ember függőségét Istentől. Az odaadás ugyancsak nem csökkenti az ember kötelezettségeit Isten iránt, hanem megmutatja azok teljesítésének legmagasabb szükségességét.

10. 261 : 31-5

We should forget our bodies in remembering good and the human race. Good demands of man every hour, in which to work out the problem of being. Consecration to good does not lessen man's dependence on God, but heightens it. Neither does consecration diminish man's obligations to God, but shows the paramount necessity of meeting them.

11. 167 : 32-3

Szép szavakkal helyettesíteni a jó életet, szép látszattal az egyenes jellemet, silány fedezék a gyengék és világiak számára, akik úgy vélik, hogy a Krisztusi Tudomány színvonala túl magas nekik.

11. 167 : 32-3

Substituting good words for a good life, fair seeming for straightforward character, is a poor shift for the weak and worldly, who think the standard of Christian Science too high for them.

12. 462 : 9-19

Ha a tanuló nekiindul, hogy csak részben gyakorolja az Igazság tanítását, megosztva érdeklődését Isten és a mammon között és saját nézeteivel helyettesíti az Igazságot, elkerülhetetlenül aratni fogja a tévedést, amelyet vet. Aki demonstrálni akarja a Krisztusi Tudomány gyógyítását, annak szigorúan kell ragaszkodnia szabályaihoz, figyelembe kell vennie, minden megállapítást, és a lefektetett alapokból kell kiindulnia. Ebben a feladatban semmi nem nehéz vagy fáradtságos, amikor az út ki van jelölve; a jutalmat azonban csakis az önmegtagadás, őszinteség, Kereszténység és kitartás nyeri el, ahogyan ez az élet minden vonalán lenni szokott.

12. 462 : 9-19

If the student goes away to practise Truth's teachings only in part, dividing his interests between God and mammon and substituting his own views for Truth, he will inevitably reap the error he sows. Whoever would demonstrate the healing of Christian Science must abide strictly by its rules, heed every statement, and advance from the rudiments laid down. There is nothing difficult nor toilsome in this task, when the way is pointed out; but self-denial, sincerity, Christianity, and persistence alone win the prize, as they usually do in every department of life.

13. 458 : 25 (A)-11

A Krisztusi Tudós bölcsen irányítja útját, és becsületesen és következetesen követi az isteni Elme irányítását. Életével, valamint gyógyítással és tanítással kell bizonyítania, hogy a Krisztus útja az egyetlen, amely által a halandók gyökeresen megváltatnak a bűntől és betegségtől.

A kereszténység arra készteti az embereket, hogy természetesen forduljanak el az anyagtól a Szellem felé, ahogy a virág fordul a sötétségtől a világosság felé. Akkor az ember magáévá teszi azokat a dolgokat, „amiket szem nem látott, fül nem hallott”. Pál és János világosan értették, hogy miként a halandó ember világi tisztességhez csak áldozat útján jut, úgy a mennyei gazdagságot minden világiasság feladásával kell elnyernie. Így semmi közössége nem lesz a világi ember vonzalmaival, indítékaival és céljaival. A Krisztusi Tudomány bekövetkezendő haladását ne a már megtett lépésekből ítéld meg, nehogy te magad is elítéltessél, amiért nem tetted meg az első lépést.

13. 458 : 25 (The)-11

The Christian Scientist wisely shapes his course, and is honest and consistent in following the leadings of divine Mind. He must prove, through living as well as healing and teaching, that Christ's way is the only one by which mortals are radically saved from sin and sickness.

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard." Paul and John had a clear apprehension that, as mortal man achieves no worldly honors except by sacrifice, so he must gain heavenly riches by forsaking all worldliness. Then he will have nothing in common with the worldling's affections, motives, and aims. Judge not the future advancement of Christian Science by the steps already taken, lest you yourself be condemned for failing to take the first step.

14. 254 : 10-15

Amikor türelmesen várunk Istenre és tisztességesen keressük az Igazságot, Ő irányítja utunkat. A tökéletlen halandók lassan fogják fel a lelki tökéletesség végcélját; de helyesen elkezdeni és kitartani a lét nagy problémájának demonstrációjáért való küzdelemben, nagy teljesítmény.

14. 254 : 10-15

When we wait patiently on God and seek Truth righteously, He directs our path. Imperfect mortals grasp the ultimate of spiritual perfection slowly; but to begin aright and to continue the strife of demonstrating the great problem of being, is doing much.

15. 21 : 9-14

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét.

15. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████