VASÁRNAP 2021. FEBRUÁR 21. |

VASÁRNAP 2021. FEBRUÁR 21.TÁRGY — ELME

SubjectMind

ARANY SZÖVEG : PÉLDABESZÉDEK 9 : 10

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.Golden Text: Proverbs 9 : 10

The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Példabeszédek 2 : 3-9


3.     bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,

4.     ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket,

5.     akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret.

6.     Mert az Örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás.

7.     Az igazak számára bölcsességet tartogat, amely megvédi azt, aki igazságosan él.

8.     Megőrzi az igazak ösvényeit, szemmel tartja és megóvja hűségeseinek lépéseit.

9.     Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út.

Responsive Reading: Proverbs 2 : 3-9

3.     If thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

4.     If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

5.     Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

6.     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7.     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

8.     He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.

9.     Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 119 : 89, 97-104

89     URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.

97     Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem.

98     Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké.

99     Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem.

100     Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat.

101     Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet.

102     Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra.

103     Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz.

104     Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.

1. Psalm 119 : 89, 97-104

89     For ever, O Lord, thy word is settled in heaven.

97     O how love I thy law! it is my meditation all the day.

98     Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.

99     I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.

100     I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.

101     I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.

102     I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.

103     How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!

104     Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.

2. I Királyok 5 : 15-17, 20-21, 24-26

1     Hírám, Tírusz királya elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték fel királlyá apja után, mert Hírám mindig szerette Dávidot.

16     Salamon pedig ezt üzente Hírámnak:

17     Te tudod, hogy apám, Dávid nem építhetett házat Istene, az Úr nevének, mert háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit.

19 Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem, az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta: A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat.

20     Most azért parancsold meg, hogy vágjanak ki cédrusfákat a Libánonon. Az én szolgáim együtt lesznek a te szolgáiddal, és annyi bért adok szolgáidnak, amennyit csak kívánsz. Jól tudod, hogy miköztünk senki sem ért úgy a favágáshoz, mint a szidóniak.

21     Amikor Hírám meghallotta Salamon üzenetét, nagyon megörült, és ezt mondta: Áldott legyen ma az Úr, mert bölcs fiat adott Dávidnak, e nagy nép élére!

24     Adott azért Hírám Salamonnak cédrusfákat és ciprusfákat, amennyit csak kívánt.

25     Salamon viszont adott Hírámnak, háza népe ellátására húszezer kór búzát és húszezer kór sajtolt olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak évről évre.

26     Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt Hírám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással.

2. I Kings 5 : 1 (Hiram)-3, 5-7, 10-12

1     Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.

2     And Solomon sent to Hiram, saying,

3     Thou knowest how that David my father could not build an house unto the name of the Lord his God for the wars which were about him on every side, until the Lord put them under the soles of his feet.

5     And, behold, I purpose to build an house unto the name of the Lord my God, as the Lord spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name.

6     Now therefore command thou that they hew me cedar trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants: and unto thee will I give hire for thy servants according to all that thou shalt appoint: for thou knowest that there is not among us any that can skill to hew timber like unto the Sidonians.

7     And it came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly, and said, Blessed be the Lord this day, which hath given unto David a wise son over this great people.

10     So Hiram gave Solomon cedar trees and fir trees according to all his desire.

11     And Solomon gave Hiram twenty thousand measures of wheat for food to his household, and twenty measures of pure oil: thus gave Solomon to Hiram year by year.

12     And the Lord gave Solomon wisdom, as he promised him: and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.

3. I Királyok 3 : 16-28

16     Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte.

17     Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban.

18     Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban.

19     De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt.

20     És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette.

21     Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem.

22     Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így vitatkoztak a király előtt.

23     Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt mondja: nem igaz; a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él.

24     Azért ezt mondta a király: Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak.

25     A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak!

26     Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté!

27     Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja!

28     Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot.

3. I Kings 3 : 16-28

16     Then came there two women, that were harlots, unto the king, and stood before him.

17     And the one woman said, O my lord, I and this woman dwell in one house; and I was delivered of a child with her in the house.

18     And it came to pass the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also: and we were together; there was no stranger with us in the house, save we two in the house.

19     And this woman’s child died in the night; because she overlaid it.

20     And she arose at midnight, and took my son from beside me, while thine handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom.

21     And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead: but when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear.

22     And the other woman said, Nay; but the living is my son, and the dead is thy son. And this said, No; but the dead is thy son, and the living is my son. Thus they spake before the king.

23     Then said the king, The one saith, This is my son that liveth, and thy son is the dead: and the other saith, Nay; but thy son is the dead, and my son is the living.

24     And the king said, Bring me a sword. And they brought a sword before the king.

25     And the king said, Divide the living child in two, and give half to the one, and half to the other.

26     Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it.

27     Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it: she is the mother thereof.

28     And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do judgment.

4. Példabeszédek 3 : 13-19

13     Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.

14     Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.

15     Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled.

16     Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.

17     Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.

18     Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.

19     Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget.

4. Proverbs 3 : 13-19

13     Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

14     For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.

15     She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.

16     Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

17     Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

18     She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.

19     The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.

5. Jeremiás 9 : 22, 23

22     Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag!

23     Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem - így szól az Úr!

5. Jeremiah 9 : 23, 24

23     Thus saith the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:

24     But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the Lord.Tudomány és Egészség


1. 591 : 16-20

Elme. Az egyetlen Én vagy Mi; az egyetlen Szellem, Lélek, isteni Alapelv, szubsztancia, Élet, Igazság, Szeretet; az egy Isten; nem az, amely az emberben van, hanem az isteni Alapelv vagy Isten, amelynek az ember a teljes és tökéletes kifejezése; Istenség, amely körvonalaz, de nem körvonalazott.

1. 591 : 16-20

Mind. The only I, or Us; the only Spirit, Soul, divine Principle, substance, Life, Truth, Love; the one God; not that which is in man, but the divine Principle, or God, of whom man is the full and perfect expression; Deity, which outlines but is not outlined.

2. 209 : 5-8

Az Elme, mely minden alkotása felett áll, és mely valamennyit kormányozza, a saját eszmerendszerének központi napja, saját mérhetetlen teremtésének élete és világossága; és az ember az isteni Elme alárendeltje.

2. 209 : 5-8

Mind, supreme over all its formations and governing them all, is the central sun of its own systems of ideas, the life and light of all its own vast creation; and man is tributary to divine Mind.

3. 591 : 5-7

Ember. A végtelen Szellem összetett ideája; Isten lelki képe és hasonlatossága; az Elme teljes megnyilatkozása.

3. 591 : 5-7

Man. The compound idea of infinite Spirit; the spiritual image and likeness of God; the full representation of Mind.

4. 257 : 12-15

Az Elme az Ő saját hasonlatosságát eszmékben teremti, és egy eszme szubsztanciája nagyon messze áll attól, hogy az értelem nélküli anyag állítólagos szubsztanciája legyen. Így az Atya Elme nem az anyag atyja.

4. 257 : 12-15

Mind creates His own likeness in ideas, and the substance of an idea is very far from being the supposed substance of non-intelligent matter. Hence the Father Mind is not the father of matter.

5. 280 : 1-8

Az Elme végtelenségében az anyagnak ismeretlennek kell lennie. A diszharmónia és hanyatlás jelképei és elemei nem a végtelen, tökéletes és örök Mindennek az alkotásai. A Szeretetből, és a világosságból és harmóniából, amelyek a Szellem hajlékai, csakis a jó visszatükröződései származhatnak. Mindaz, ami szép és ártalmatlan, az Elme ideája. Az Elme teremti és sokasítja őket, és az eredménynek szelleminek kell lennie.

5. 280 : 1-8

In the infinitude of Mind, matter must be unknown. Symbols and elements of discord and decay are not products of the infinite, perfect, and eternal All. From Love and from the light and harmony which are the abode of Spirit, only reflections of good can come. All things beautiful and harmless are ideas of Mind. Mind creates and multiplies them, and the product must be mental.

6. 283 : 4-12

Az Elme minden mozgás forrása, és nincs inercia, amely korlátozhatná vagy megállíthatná örökös és harmonikus működését. Az Elme ugyanaz az Élet, Szeretet és bölcsesség „tegnap, és ma és örökké”. Az anyag és annak hatásai - vétek, betegség és halál - a halandó elme állapotai, amelyek cselekednek, reagálnak és aztán leállnak. Ezek nem az Elme tényei. Nem gondolatok, hanem illúziók. Az Alapelv abszolút. Nem fogad el semmilyen tévedést, hanem megértésen alapszik.

6. 283 : 4-12

Mind is the source of all movement, and there is no inertia to retard or check its perpetual and harmonious action. Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever." Matter and its effects — sin, sickness, and death — are states of mortal mind which act, react, and then come to a stop. They are not facts of Mind. They are not ideas, but illusions. Principle is absolute. It admits of no error, but rests upon understanding.

7. 275 : 6-9, 20-24

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv.

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindentudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az Elme megnyilvánulása.

7. 275 : 6-9, 20-24

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

8. 281 : 14-17

Az egyetlen Ego, az egyetlen Elme vagy Szellem, amelyet Istennek neveznek, végtelen egyéniség, amely minden formával és szépséggel felruház, és amely valóságot és istenséget tükröz az egyéni lelki emberben és a dolgokban.

8. 281 : 14-17

The one Ego, the one Mind or Spirit called God, is infinite individuality, which supplies all form and comeliness and which reflects reality and divinity in individual spiritual man and things.

9. 258 : 11-18

Az ember végtelenséget tükröz, és ez a visszatükrözés Isten igaz eszméje.

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról. Az Elme nyilvánít meg mindent, amely az Igazság végtelenségében létezik. Nem tudunk többet az emberről mint az igaz isteni képmásról és hasonlatosságról, mint amit Istenről tudunk.

9. 258 : 11-18

Man reflects infinity, and this reflection is the true idea of God.

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis. Mind manifests all that exists in the infinitude of Truth. We know no more of man as the true divine image and likeness, than we know of God.

10. 216 : 11-21

Annak megértése, hogy az Ego az Elme, és hogy csak egyetlen Elme vagy intelligencia van, rögtön elkezdi megsemmisíteni a halandó érzet tévedéseit, és a halhatatlan érzet igazságának biztosítását. Ez a megértés harmonikussá teszi a testet, szolgává és nem úrrá teszi az idegeket, a csontokat, az agyat stb. Ha az embert az isteni Elme törvénye kormányozza, akkor teste behódol az örökkévaló Életnek, Igazságnak és Szeretetnek. A halandók nagy tévedése az, hogy az emberről, Isten képéről és hasonlatosságáról azt tételezik fel, hogy anyag is és Szellem is, hogy jó is és gonosz is.

10. 216 : 11-21

The understanding that the Ego is Mind, and that there is but one Mind or intelligence, begins at once to destroy the errors of mortal sense and to supply the truth of immortal sense. This understanding makes the body harmonious; it makes the nerves, bones, brain, etc., servants, instead of masters. If man is governed by the law of divine Mind, his body is in submission to everlasting Life and Truth and Love. The great mistake of mortals is to suppose that man, God's image and likeness, is both matter and Spirit, both good and evil.

11. 84 : 7-23

Mikor az emberek eléggé előrehaladottak lesznek ahhoz a Tudományban, hogy harmóniában legyenek a lét igazságával, önkéntelenül látnokok és próféták lesznek, akiket nem démonok, szellemek vagy félistenek kormányoznak, hanem az egy Szellem. Az örökké-jelenlévő isteni Elme és az ezen Elmével összhangban lévő gondolat előjoga, hogy ismerje a múltat, a jelent és a jövőt.

A létezés Tudományában való jártasság képessé tesz minket arra, hogy nagyobb mértékben kommunikáljunk az isteni Elmével, hogy előre lássunk és előre jelezzünk eseményeket, amelyek az univerzális jólétet illetik, hogy istenileg ihletettek legyünk - bizony, hogy elérjük a béklyó nélküli Elme tartományát.

Annak megértése, hogy az Elme végtelen, a testiség által nem megkötött, hogy nem függ a fültől és szemtől hanghoz és látáshoz, sem pedig izmoktól és csontoktól a mozgáshoz, egy lépés az Elme-tudomány felé, amely által az ember természetét és létezését felismerjük.

11. 84 : 7-23

When sufficiently advanced in Science to be in harmony with the truth of being, men become seers and prophets involuntarily, controlled not by demons, spirits, or demigods, but by the one Spirit. It is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and of thought which is in rapport with this Mind, to know the past, the present, and the future.

Acquaintance with the Science of being enables us to commune more largely with the divine Mind, to foresee and foretell events which concern the universal welfare, to be divinely inspired, — yea, to reach the range of fetterless Mind.

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man's nature and existence.

12. 469 : 13 (A tévedés)-24

A tévedés kiirtója az a nagyszerű igazság, hogy Isten, a jó, az egyetlen Elme, és hogy a végtelen Elme állítólagos ellentéte - amit ördög-nek vagy gonosznak neveznek - nem Elme, nem Igazság, hanem hiba, intelligencia és valóság nélkül. ...a gonosznak nem lehet helye, ahol minden teret Isten tölt be. Csak egy Elme lehet, mert csak egy Isten van; és ha a halandók nem igényelnének, és nem fogadnának el más Elmét, a vétek ismeretlen volna. Csak egy Elménk lehet, ha az az egy végtelen. Eltemetjük a végtelenség érzetét, amikor elfogadjuk, hogy noha Isten végtelen, a gonosznak mégis helye van ebben a végtelenségben, mert a gonosznak nem lehet helye, ahol minden teret Isten tölt be.

12. 469 : 13 (The)-24

The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality. There can be but one Mind, because there is but one God; and if mortals claimed no other Mind and accepted no other, sin would be unknown. We can have but one Mind, if that one is infinite. We bury the sense of infinitude, when we admit that, although God is infinite, evil has a place in this infinity, for evil can have no place, where all space is filled with God.

13. 470 : 21-5

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése. Ha bármikor volt olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki az isteni tökéletességet, akkor volt egy olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki Istent, és ennek következtében, volt olyan idő, amikor Isten ki nem fejezett volt - azaz entitás nélküli. Ha az ember elvesztette a tökéletességet, akkor elvesztette tökéletes Alapelvét, az isteni Elmét. Ha az ember valaha is enélkül a tökéletes Alapelv vagy Elme nélkül létezett, akkor az ember létezése mese volt.

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

13. 470 : 21-5

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████