VASÁRNAP 2020. AUGUSZTUS 23. |

VASÁRNAP 2020. AUGUSZTUS 23.TÁRGY — ELME

SubjectMind

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 23 : 7

Mert amit magában gondol, olyan ő.Golden Text: Proverbs 23 : 7

For as he thinketh in his heart, so is he.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Korintusiakhoz 2 : 5, 12 • I Péter 1 : 13, 14 • II Korintusiakhoz 10 : 3-5


5.     Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

12.     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

13.     Annakokáért felövezvén elmétek derekait, ... józanok [legyetek],

14.     Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;

3.     Mert noha testben élünk, de nem test szerint hadakozunk;

4.     hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.

5.     Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Responsive Reading: I Corinthians 2 : 5, 12; I Peter 1 : 13, 14; II Corinthians 10 : 3-5

5.     Your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

12.     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13.     Wherefore gird up the loins of your mind, be sober,

14.     As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance.

3.     For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:

4.     (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)

5.     Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 6 : 1, 5, 14, 18, 19

1     Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek.

5     Szeresd ... az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.

14     Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül!

18     Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr,

19     elűzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az Úr.

1. Deuteronomy 6 : 1, 5 (thou), 14, 18, 19

1     Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

5     …thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

14     Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you;

18     And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord: that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers,

19     To cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken.

2. 5 Mózes 4 : 36 (második ,-ig), 39

36     Az égből hallatta szavát, hogy figyelmeztessen téged,

39     Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az Úr az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más!

2. Deuteronomy 4 : 36 (to :), 39

36     Out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee:

39     Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

3. Zsoltárok 141 : 3, 4

3     Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!

4     Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; finom falatjaikból nem akarok enni.

3. Psalm 141 : 3, 4

3     Set a watch, O Lord, before my mouth; keep the door of my lips.

4     Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties.

4. Zsoltárok 139 : 23, 24

23     Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!

24     Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

4. Psalm 139 : 23, 24

23     Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:

24     And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.

5. Máté 4 : 1-11

1     Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

2     Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3     Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

4     Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

5     Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,

6     és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."

7     Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

8     Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,

9     és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."

10     Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

11     Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.

5. Matthew 4 : 1-11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

5     Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

6     And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7     Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

8     Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9     And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10     Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

6. Jakab 4 : 7, 8 (első .-ig)

7     Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

8     Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

6. James 4 : 7, 8 (to 1st .)

7     Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you.

7. Máté 15 : 1-3, 7-11, 15-20 (első .-ig)

1     Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták:

2     "Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket."

3     Ő így válaszolt nekik: "Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát?

7     Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás:

8     Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.

9     De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai."

10     Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: "Halljátok, és értsétek meg!

11     Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert."

15     Péter ekkor ezt kérte: "Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot."

16     Ő pedig így szólt: "Még ti is értetlenek vagytok?

17     Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül?

18     Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert.

19     Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.

20     Ezek teszik tisztátalanná az embert.

7. Matthew 15 : 1-3, 7-11, 15-20 (to :)

1     Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

2     Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

3     But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?

7     Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

8     This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

9     But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

10     And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

11     Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

15     Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.

16     And Jesus said, Are ye also yet without understanding?

17     Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?

18     But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.

19     For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:

20     These are the things which defile a man:

8. Filippiekhez 2 : 5

5     Az az Elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.

8. Philippians 2 : 5

5     Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:

9. Filippiekhez 4 : 7, 8 (ami)

7     és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

8     ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

9. Philippians 4 : 7, 8 (whatsoever)

7     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

8     …whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

10. Filippiekhez 3 : 3, 4, 7, 8 (első.-ig), 10 (első ,-ig), 15, 16, 20

3     Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.

4     Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább:

7     Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért.

8     Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.

10     hogy megismerjem őt és feltámadása erejét,

15     Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek;

16     ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk.

20     Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,

10. Philippians 3 : 3, 4, 7, 8 (to :), 10 (to 2nd ,), 15, 16, 20

3     For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

4     Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:

7     But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.

8     Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord:

10     That I may know him, and the power of his resurrection,

15     Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.

16     Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

20     For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:Tudomány és Egészség


1. 307 : 25 (Az)-30

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

1. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

2. 496 : 3 (csak)-8

...csak egy Elme van, és ez az örökké jelenlévő, mindenható Elme tükröződik az ember által és kormányozza az egész világmindenséget. Rá fogsz jönni, hogy a Keresztény Tudományban az első kötelesség Istennek engedelmeskedni, egyetlen Elmével rendelkezni, és másokat úgy szeretni mint saját magadat.

2. 496 : 3 (there)-8

…there is but one Mind, and this ever-present omnipotent Mind is reflected by man and governs the entire universe. You will learn that in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

3. 311 : 3-6 (az első .-ig)

Amit halandó elmének vagy testi elmének nevezünk, és amelynek megnyilvánulása az anyagtól függ, az nem Elme. Isten az Elme: minden, ami az Elme, Isten, vagy amit az Elme, Isten teremtett, jó; és Ő teremtett mindent.

3. 311 : 3-6 (to 1st .)

What we term mortal mind or carnal mind, dependent on matter for manifestation, is not Mind. God is Mind: all that Mind, God, is, or hath made, is good, and He made all.

4. 372 : 1-13

Emlékezz rá, hogy az agy nem elme. Az anyag nem tud beteg lenni, az Elme pedig halhatatlan. A halandó test kizárólag egy téves halandó hiedelem arról, hogy az elme az anyagban van. Amit anyagnak nevezel, az eredetileg feloldódó hiba volt, elemi halandó elme, melyet Milton a „káosz és ősi éj”-hez hasonlított. Az egyik elmélet erről a halandó elméről az, hogy érzékelései embert reprodukálhatnak, vért, testet és csontot formálhatnak. A létezés Tudománya, amelyben minden isteni Elme, vagy Isten és az Ő eszméje, világosabb lenne korunkban, ha nem lenne az a hiedelem, hogy az anyag az ember kifejezőeszköze, vagy hogy az ember beléphet saját megtestesített gondolatába, megkötözheti magát saját hiedelmeivel és aztán ezt a köteléket anyaginak hívhatja és isteni törvénynek nevezheti.

4. 372 : 1-13

Remember, brain is not mind. Matter cannot be sick, and Mind is immortal. The mortal body is only an erroneous mortal belief of mind in matter. What you call matter was originally error in solution, elementary mortal mind, — likened by Milton to "chaos and old night." One theory about this mortal mind is, that its sensations can reproduce man, can form blood, flesh, and bones. The Science of being, in which all is divine Mind, or God and His idea, would be clearer in this age, but for the belief that matter is the medium of man, or that man can enter his own embodied thought, bind himself with his own beliefs, and then call his bonds material and name them divine law.

5. 166 : 3-7

Ahogyan egy ember gondolkozik, olyan ő. Egyedül az Elme az, amely érez, cselekszik vagy korlátozza az aktivitást. Ezt nem tudván, vagy az ezzel járó felelősségtől meghátrálva, a gyógyító igyekezetet a rossz oldalra irányítják, és ezáltal a test feletti tudatos kontroll elveszik.

5. 166 : 3-7

As a man thinketh, so is he. Mind is all that feels, acts, or impedes action. Ignorant of this, or shrinking from its implied responsibility, the healing effort is made on the wrong side, and thus the conscious control over the body is lost.

6. 423 : 18-26

A metafizikus, aki az elmét veszi működése alapjául tekintet nélkül az anyagra, és aki a lét igazságát és harmóniáját a tévedésnél és diszharmóniánál felsőbbrendűnek tekinti, saját maga gyengítése helyett megerősítette magát, hogy kezelje az esetet; és ezzel arányosan, páciensét a bátorság és a tudatos hatalom ösztönzésével erősíti. Így most mind a Tudomány, mind a tudat munkálkodik a létezés rendjében az Elme törvényének megfelelően, amely végül érvényre juttatja feltétel nélküli felsőbbségét.

6. 423 : 18-26

The metaphysician, making Mind his basis of operation irrespective of matter and regarding the truth and harmony of being as superior to error and discord, has rendered himself strong, instead of weak, to cope with the case; and he proportionately strengthens his patient with the stimulus of courage and conscious power. Both Science and consciousness are now at work in the economy of being according to the law of Mind, which ultimately asserts its absolute supremacy.

7. 392 : 11-12, 24 (Állj)-30

A betegség fizikai megerősítésének mindig annak mentális tagadásával kell ellenállni.

Állj őrt a gondolat ajtajánál. Csak olyan következtetéseket beengedve, amelyeket testi eredményként is szeretnél látni megvalósulni, harmonikusan fogod saját magadat kontrollálni. Ha fennáll az az állapot, amelyről azt mondod, hogy betegséget idéz elő, legyen az levegő, testgyakorlás, örökletes dolog, fertőzés vagy baleset, akkor teljesítsd feladatodat mint őr, és zárd ki ezen egészségtelen gondolatokat és félelmeket.

7. 392 : 11-12, 24 (Stand)-30

The physical affirmation of disease should always be met with the mental negation.

Stand porter at the door of thought. Admitting only such conclusions as you wish realized in bodily results, you will control yourself harmoniously. When the condition is present which you say induces disease, whether it be air, exercise, heredity, contagion, or accident, then perform your office as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears.

8. 234 : 9-12, 17-21, 25-30

Jobban meg kellene ismernünk a jót mint a rosszat, és ugyanolyan éberen kellene óvakodnunk a hamis hiedelmek ellen, mint ahogyan ajtóinkat a tolvajok és gyilkosok közeledte ellen bereteszeljük.

Ha a halandók megfelelően őrködnének a halandó elme felett, a gonosz fajzat, mely elárasztja, kitisztulna onnan. Ezzel az úgynevezett elmével kell kezdenünk, és ki kell ürítenünk a vétektől és betegségtől, vagy a bűn és betegség soha nem szűnnek meg.

A bűnt és betegséget először ki kell gondolni, mielőtt azok megnyilvánulhatnak. Uralnod kell a gonosz gondolatokat az első pillanatban, különben a második pillanatban azok fognak téged uralni. Jézus kijelentette, hogy vágyakozással tekinteni tiltott dolgokra erkölcsi előírás megszegése. Ő nagy súlyt fektetett az érzékek számára láthatatlan emberi elme működésére.

8. 234 : 9-12, 17-21, 25-30

We should become more familiar with good than with evil, and guard against false beliefs as watchfully as we bar our doors against the approach of thieves and murderers.

If mortals would keep proper ward over mortal mind, the brood of evils which infest it would be cleared out. We must begin with this so-called mind and empty it of sin and sickness, or sin and sickness will never cease.

Sin and disease must be thought before they can be manifested. You must control evil thoughts in the first instance, or they will control you in the second. Jesus declared that to look with desire on forbidden objects was to break a moral precept. He laid great stress on the action of the human mind, unseen to the senses.

9. 7 : 1-2

Az egyetlen udvarias mondat, amit a tévedéshez intézett az volt, hogy „Távozz tőlem, Sátán!”

9. 7 : 1-2

The only civil sentence which he had for error was, "Get thee behind me, Satan."

10. 234 : 31-3

A gonosz gondolatok és szándékok nem jutnak tovább, és nem árthatnak jobban, mint amit az ember saját hiedelme megenged. A gonosz gondolatok, vágyak és rosszindulatú szándékok nem juthatnak, mint a szálló virágpor, az egyik emberi elmétől a másikhoz, nem várt szállást találva, ha az erény és igazság erős védőbástyát építenek.

10. 234 : 31-3

Evil thoughts and aims reach no farther and do no more harm than one's belief permits. Evil thoughts, lusts, and malicious purposes cannot go forth, like wandering pollen, from one human mind to another, finding unsuspected lodgment, if virtue and truth build a strong defence.

11. 445 : 1 (a)-8

...a Tudósnak meg kell felelnie Isten követelményeinek. Továbbá, a tanítónak alaposan fel kell készítenie a tanítványait arra, hogy hogyan védjék meg magukat a vétektől, és hogy hogyan védjék ki a leendő mentális orgyilkos támadásait, aki erkölcsi és fizikai gyilkosságot kísérel meg. Egy más hatalom létezéséről szóló semmilyen feltételezésnek sem szabad, hogy kétséget vagy félelmet vessen közbe, azért, hogy a Krisztusi Tudomány demonstrációját hátráltassa.

11. 445 : 1 (the)-8

…the Scientist must conform to God's requirements. Also the teacher must thoroughly fit his students to defend themselves against sin, and to guard against the attacks of the would-be mental assassin, who attempts to kill morally and physically. No hypothesis as to the existence of another power should interpose a doubt or fear to hinder the demonstration of Christian Science.

12. 469 : 13 (A)-17, 23 (a gonosznak)-24

A tévedés kiirtója az a nagyszerű igazság, hogy Isten, a jó, az egyetlen Elme, és hogy a végtelen Elme állítólagos ellentéte - amit ördög-nek vagy gonosznak neveznek - nem Elme, nem Igazság, hanem hiba, intelligencia és valóság nélkül. ...a gonosznak nem lehet helye, ahol minden teret Isten tölt be.

12. 469 : 13 (The)-17, 23 (evil)-24

The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality. … evil can have no place, where all space is filled with God.

13. 406 : 19-20 (az első .-ig)

Állj ellen a gonosznak - minden fajta tévedésnek - és az megfutamodik előled.

13. 406 : 19-20 (to 1st .)

Resist evil — error of every sort — and it will flee from you.

14. 272 : 19-27

A gondolat spiritualizálása és a mindennapi élet Kereszténnyé tétele, ellentétben az anyagi létezés rettenetes bohózatának eredményeivel; a szeplőtlenség és tisztaság, ellentétben az érzékiesség és tisztátalanság lealacsonyításra törekvő hajlamaival és föld felé való gravitálásával, azok, amelyek valóban tanúskodnak a Krisztusi Tudomány isteni eredete és működése mellett. A Keresztény Tudomány diadalait a tévedés és gonosz elpusztítása örökíti meg, melyekből a vétek, betegség és halál szörnyű hiedelmei szaporodnak.

14. 272 : 19-27

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science. The triumphs of Christian Science are recorded in the destruction of error and evil, from which are propagated the dismal beliefs of sin, sickness, and death.

15. 276 : 4-11

Mikor az isteni előírások megértésre kerülnek, ezek feltárják a testvériség alapját, amelyben az egyik elme nem harcol a másikkal, hanem valamennyinek egy Szelleme, Istene, egy intelligens forrása van a Szentírás parancsával összhangban: „Az az Elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.” Az ember és az ő Alkotója egymással összefüggőek, és a valódi tudat csakis Isten dolgairól tud.

15. 276 : 4-11

When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: "Let this Mind be in you, which was also in Christ Jesus." Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the things of God.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████