CSÜTÖRTÖK 2020. NOVEMBER 26. |

CSÜTÖRTÖK 2020. NOVEMBER 26.TÁRGY — HÁLAADÁS

SubjectThanksgiving

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 95 : 1, 2

Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!Golden Text: Psalm 95 : 1, 2

O come, let us sing unto the Lord: let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 103 : 1-5


1.     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4.     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5.     Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

Responsive Reading: Psalm 103 : 1-5

1.     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2.     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3.     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4.     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5.     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 100 : 3

3     Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

1. Psalm 100 : 3

3     Know ye that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

2. Zsoltárok 40 : 5

5     Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.

2. Psalm 40 : 5

5     Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.

3. II Krónikák 20 : 2 (jelentették) (harmadik ,-ig), 3, 4, 14 (Jahazielre-ig), 15 (:-ig), 15 (Ezt mondja), 17, 18, 20 (és-ig), 20 (Kivonultak) (:-ig), 20 (Higgyetek), 21 (fölállította), 22

2     ...jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edóm felől,

3     és megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában.

4     Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék.

14     Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre,

15     és megszólalt: Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.

17     Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak álljatok veszteg és nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr!

18     Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat.

20     Kora reggel fölkeltek és ... Amikor kivonultak, előállt Jósáfát, és ezt mondta: ...Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!

21     ...fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!

22     Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek.

3. II Chronicles 20 : 2 (there) (to ;), 3, 4, 14 (to Jahaziel), 14 (came), 15 (to 1st ,), 15 (Thus), 17, 18, 20 (to rose), 20 (and as) (to said,), 20 (Believe in the Lord), 21 (he appointed ), 22

2     …there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria;

3     And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah.

4     And Judah gathered themselves together, to ask help of the Lord: even out of all the cities of Judah they came to seek the Lord.

14     Then upon Jahaziel … came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation;

15     And he said, … Thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude; for the battle is not yours, but God’s.

17     Ye shall not need to fight in this battle: set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem: fear not, nor be dismayed; to morrow go out against them: for the Lord will be with you.

18     And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground: and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping the Lord.

20     And they rose … and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, … Believe in the Lord your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper.

21     …he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord; for his mercy endureth for ever.

22     And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and mount Seir, which were come against Judah; and they were smitten.

4. Zsoltárok 40 : 4

4     Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.

4. Psalm 40 : 4

4     Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.

5. Márk 10 : 46 (as)-52

46     és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett.

47     Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!"

48     Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

49     Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!"

50     Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz.

51     Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak."

52     Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

5. Mark 10 : 5 (to Jesus), 46 (as)-52

5     And Jesus …

46     …as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimæus, the son of Timæus, sat by the highway side begging.

47     And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

48     And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.

49     And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50     And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51     And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52     And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

6. Zsoltárok 107 : 2

2     Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből,

6. Psalm 107 : 2

2     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

7. Ézsaiás 55 : 7

7     Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

7. Isaiah 55 : 7

7     Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

8. Zsoltárok 91 : 14-16

14     Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, Oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15     Ha kiált hozzám, meghallgatom, Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

16     Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

8. Psalm 91 : 14-16

14     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.Tudomány és Egészség


1. 593 : 20-22

Üdvözülés. Az Élet, Igazság és Szeretet mindenek feletti legfelsőbbként való megértettsége és demonstrálása; a bűn, betegség és halál megsemmisítve.

1. 593 : 20-22

Salvation. Life, Truth, and Love understood and demonstrated as supreme over all; sin, sickness, and death destroyed.

2. 487 : 27-1

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait.

2. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

3. 2 : 4-7, 15-17, 23-30

Javunkra válik-e az ima? Igen, a vágyat, amely az igazságot éhezi, Atyánk megáldja, és az nem tér hozzánk vissza üresen.

Az ima nem változtathatja meg a létezés Tudományát, de arra irányul, hogy összhangba hozzon bennünket azzal. A jóság elnyeri az Igazság demonstrációját.

Az Isten a Szeretet. Kérhetjük-e Őt, hogy több legyen? Az Isten intelligencia. Felvilágosíthatjuk-e a végtelen Elmét bármiről, amit Ő maga nem értett meg? Azt várjuk, hogy megváltoztatjuk a tökéletességet? Könyörögjünk-e többért a nyílt forrásnál, amely többet ont magából, mint, amit mi elfogadunk? A kimondatlan kívánság valóban közelebb hoz minket minden létezés és boldogság forrásához.

3. 2 : 4-7, 15-17, 23-30

Are we benefited by praying? Yes, the desire which goes forth hungering after righteousness is blessed of our Father, and it does not return unto us void.

Prayer cannot change the Science of being, but it tends to bring us into harmony with it. Goodness attains the demonstration of Truth.

God is Love. Can we ask Him to be more? God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend? Do we expect to change perfection? Shall we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire does bring us nearer the source of all existence and blessedness.

4. 3 : 17-2

Milyen üresek is az Istenségről alkotott képzeteink! Elméletileg elismerjük, hogy Isten jó, mindenható, mindenütt jelenlévő, végtelen, és aztán megpróbáljuk információkkal ellátni ezt a végtelen Elmét. Meg nem érdemelt bocsánatért, és a jótékonyság bőséges áradatáért könyörgünk. Tényleg hálásak vagyunk-e a már kapott jóért? Akkor hasznát kellene vennünk az áldásoknak, amelyekben részesültünk, és így képessé válnánk, hogy többet kapjunk. A hála sokkal több, mint a köszönet szavakban való kifejezése. A cselekvés több hálát fejez ki, mint a beszéd.

Ha hálátlanok vagyunk az Életért, Igazságért és Szeretetért, és mégis köszönetet mondunk Istennek minden áldásunkért, akkor nem vagyunk őszinték, és magunkra vonjuk Mesterünk éles bírálatát, mellyel a hipokratákat illeti. Ebben az esetben az egyetlen elfogadható ima, hogy ujjunkat ajkunkra helyezzük, és megemlékezünk áldásainkról. Amíg a szív messze van az isteni Igazságtól és Szeretettől, addig nem tudjuk titokban tartani a terméketlen életek hálátlanságát.

4. 3 : 17-2

How empty are our conceptions of Deity! We admit theoretically that God is good, omnipotent, omnipresent, infinite, and then we try to give information to this infinite Mind. We plead for unmerited pardon and for a liberal outpouring of benefactions. Are we really grateful for the good already received? Then we shall avail ourselves of the blessings we have, and thus be fitted to receive more. Gratitude is much more than a verbal expression of thanks. Action expresses more gratitude than speech.

If we are ungrateful for Life, Truth, and Love, and yet return thanks to God for all blessings, we are insincere and incur the sharp censure our Master pronounces on hypocrites. In such a case, the only acceptable prayer is to put the finger on the lips and remember our blessings. While the heart is far from divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.

5. 13 : 15 (Isten)- (a második ,-ig)

Isten ismeri a szükségletünket mielőtt Neki vagy embertársainknak szólunk róla. Ha a vágyat őszintén és csendesen és alázatosan dédelgetjük, Isten megáldja azt,

5. 13 : 15 (God)-17 (to 2nd ,)

God knows our need before we tell Him or our fellow-beings about it. If we cherish the desire honestly and silently and humbly, God will bless it,

6. 4 : 3-16

Amire legnagyobb szükségünk van, az a buzgó óhaj imádsága a kegyelemben való növekedésért, amely türelemben, alázatban, szeretetben és jócselekedetekben fejeződik ki. Mesterünk parancsolatait megtartani és példáját követni saját adósságunk felé, és az egyetlen értékelhető bizonyítéka hálánknak mindazért, amit tett. A formális imádat önmagában nem elegendő arra, hogy kifejezze a lojális és szívből jövő hálát, mivel ő azt mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.”

A szokássá vált küzdelem, hogy mindig jók legyünk, szűntelen ima. Indítóokai azokban az áldásokban nyilvánulnak meg, amelyekben részesítenek bennünket - áldásokban, amelyek, (ha nem is elismertek hallható szavakban) bizonyítják, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy a Szeretetben részesüljünk.

6. 4 : 3-16

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done. Outward worship is not of itself sufficient to express loyal and heartfelt gratitude, since he has said: "If ye love me, keep my commandments."

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

7. 224 : 29-31 (a második .-ig)

Isten ereje hoz szabadulást a raboknak. Nincs erő, mely ellen tudna állni az isteni Szeretetnek.

7. 224 : 29-31 (to 2nd .)

The power of God brings deliverance to the captive. No power can withstand divine Love.

8. 183 : 21-25

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

8. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

9. 342 : 21-26

A Krisztusi Tudomány felébreszti a vétkest, visszanyeri a hitetlent, és felemeli a tehetetlen beteget betegágyából. A némához az Igazság szavaival szól, és az örömmel válaszol. Általa a süket hall, a sánta jár és a vak lát.

9. 342 : 21-26

Christian Science awakens the sinner, reclaims the infidel, and raises from the couch of pain the helpless invalid. It speaks to the dumb the words of Truth, and they answer with rejoicing. It causes the deaf to hear, the lame to walk, and the blind to see.

10. 39 : 18-27

„Most” kiáltott az apostol „van a kegyelem ideje; imé, most van az üdvözülés napja” - amin nem azt értette, hogy az embereknek most kell előkészülniük a jövendő világ megváltására vagy biztonságára, hanem hogy most van annak az ideje, hogy ezt az üdvösséget a szellemben és életben megtapasztalják. Most van az ideje annak, hogy az úgynevezett anyagi fájdalmak és anyagi örömök elmúljanak, minthogy mindkettő valótlan, mert lehetetlenek a Tudományban. Ezen földi varázsnak a megtöréséhez, a halandóknak fel kell fogniuk az igazi eszméjét és isteni Alapelvét mindennek ami, ténylegesen létezik és harmonikusan kormányozza az univerzumot.

10. 39 : 18-27

"Now," cried the apostle, "is the accepted time; behold, now is the day of salvation," — meaning, not that now men must prepare for a future-world salvation, or safety, but that now is the time in which to experience that salvation in spirit and in life. Now is the time for so-called material pains and material pleasures to pass away, for both are unreal, because impossible in Science. To break this earthly spell, mortals must get the true idea and divine Principle of all that really exists and governs the universe harmoniously.

11. 264 : 20 csak, 28-31

A Szellem és alkotásai a lét egyedüli valóságai.

Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden dicsőségét.

11. 264 : 20 only, 28-31

Spirit and its formations are the only realities of being.

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████